Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή Πρωταθλήματος 2015-16
16-10-201548/3-8-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1) Επιβάλλεται στον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Παύλου, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την από 31-5-2016 δήλωση του, με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ΕΥΡΩ και έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής πειθαρχικής απόφασης.

2) Απαλλάσσει την ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ως άνω ανακοίνωση. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 71/15-11-2016 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή του Δημητρίου Γιαννακόπουλου. Εξαφανίζει την υπ’ αρ. 48/3-8-2016 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα.

 

47/2-8-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις του παρόντος ΜΔΟ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για οχτώ (8) μήνες και χρηματικό πρόστιμο 10.000,00 ΕΥΡΩ για αγώνα Πρωταθλήματος ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22-5-2016 στο ΟΑΚΑ.

2) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ανωτέρω πράξη του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, χρηματικό πρόστιμο 15.000,00 ΕΥΡΩ και ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας που αφορά το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 48/30-09-2016 απόφασή του, απορρίπτει κατά πλειοψηφία την από 4-08-2016 και με αριθ. 49 προσφυγή της ΚΑΕ, με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». κατά της υπ' αριθ. 47/02-08-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

46/2-8-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις του παρόντος ΜΔΟ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για οχτώ (8) μήνες και χρηματικό πρόστιμο 10.000,00 ΕΥΡΩ. για αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 19-5-2016 στο ΣΕΦ.

2) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ανωτέρω πράξη του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, χρηματικό πρόστιμο 15.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 70/15-11-2016 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αρ. 46/2-8-2016 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Επιβάλλει στην πρώτη προσφεύγουσα, Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ»,  χρηματικό πρόστιμο οκτώ χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ και στον δεύτερο προσφεύγοντα, Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την πρώτη (προσφεύγουσα) για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις του ΜΔΟ απαγόρευση εισόδου του σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στους προσφεύγοντες. 

45/10-6-2016

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 3.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 28-5-2016.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 50/6-10-2016 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014» κατά της υπ’ αρ. 45/10-6-2016 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ καθώς και την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΣΑΚΕ της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΕ. 2003» Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

44/10-6-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 600,00€,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση πυρσών χειρός, καπνογόνων και ρίψη κροτίδων ήχου) πρόστιμο 2.400,00€,
γ) για ρίψη αντικειμένων που είναι αντικειμενικά επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα παικτών, διαιτητών, παραγόντων κ.λπ. (ρίψη κροτίδων που παράγουν ήχο/φως) εντός των αγωνιστικών χώρων, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 7.000,00€ και
δ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη διαφόρων αντικειμένων με κατεύθυνση τον αγωνιστικό χώρο, των οποίων η πορεία ανακόπηκε από το δίχτυ ασφαλείας), πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 30-5-2016.  

 

43/27-5-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος των διαιτητών), πρόστιμο 2.200,00€,
β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.000,00€,
γ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για το οποίο όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27), πρόστιμο 1.000,00€ και
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση πυρσών, καπνογόνων και ρίψη κροτίδων ήχου) πρόστιμο 2.400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 26-5-2016 και

2) Επικυρώνονται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ οι α και β έγγραφες προειδοποιήσεις κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου β 29 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού για χρήση δεικτών laser για τον ως άνω αγώνα.

 

42/26-5-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για ενέργειες του προπονητή της κ. Αργύρη Πεδουλάκη που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις και απρεπής χειρονομία σε βάρος φιλάθλων της ομάδας ΑΡΗΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.250,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 9-5-2016 και

2) Επιβάλλεται στον κ. Αργύρη Πεδουλάκη, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις και απρεπής χειρονομία σε βάρος φιλάθλων της ομάδας ΑΡΗΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.250,00, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

 

41/25-5-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την από 18-4-2016 ανακοίνωσή της, με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 25.000€ και

2) Απαλλάσσεται:
α) ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ και
β) ο Γεώργιος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για την ως άνω ανακοίνωση. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 68/11-11-2016 απόφασή του, απορρίπτει την από 27-05-2016 και με αριθ. 33 Προσφυγή της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ» κατά της υπ’ αριθ. 41/25-05-2016 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

40/25-5-2016

ΑΡΗΣ

1) Επιβάλλεται στον αθλητή της ΑΡΗΣ ΚΑΕ, Mc Neal J., ο οποίος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή του αγώνα, πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 21-5-2016.

2) Επιβάλλεται:
α) στον αθλητή White O. ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο αθλητών της αντιπάλου ομάδας, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και
β) στον αθλητή Waters D., ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο αθλητών της αντιπάλου ομάδας, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

3) Απαλλάσσονται:
α) η ΑΡΗΣ ΚΑΕ από την κατηγορία που αφορά στη δυσφήμηση του αθλήματος συνεπεία της εισόδου του πάγκου της ομάδας της εντός του αγωνιστικού χώρου και
β) οι καλαθοσφαιριστές Ξανθόπουλος Β., Δήμας Α., Πελεκάνος Μ., Cupkovic S., Φλιώνης Δ., Σίμτσακ Β. και τα μέλη της αποστολής Βουρτζούμης Β. (team manager), Ζάλογγος Π. (γυμναστής), Γλάρος Χ. (φυσικοθεραπευτής), Νικητάκης Γ. (φροντιστής) και Μηλούσης Θ. (ιατρός), για την ως άνω παράβαση, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

 

39/25-5-2016

ΑΕΚ

1) Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 600,00€,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων) πρόστιμο 1.400,00€ και
γ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για το οποίο όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27) πρόστιμο 600,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 21-5-2016.

2)Επιβάλλεται:
α) στον αθλητή Σάκοτα Ν., ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο αθλητών της αντιπάλου ομάδας, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και
β) στον αθλητή Παπαντωνίου Ε., ο οποίος αποβλήθηκε από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο αθλητών της αντιπάλου ομάδας, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

3) Απαλλάσσονται:
α) η ΑΕΚ ΚΑΕ από την κατηγορία που αφορά στη δυσφήμηση του αθλήματος συνεπεία της εισόδου του πάγκου της ομάδας της εντός του αγωνιστικού χώρου και
β) οι καλαθοσφαιριστές Μωραϊτης Δ., Hairston M., Μαυροειδής Δ., Τσαλμπούρης Γ., Eric M., Καμαριανός Ν., Σαρικόπουλος Ζ. και τα μέλη της αποστολής Χήνας Γ. (team manager), Αλεξανδράκης Α. (γυμναστής), Μάτοβιτς Α. (στατιστικογράφος), Μακρογιαννάκης Ι. (φυσικοθεραπευτής), Σταθόπουλος Γ. (φροντιστής) και Πατσόπουλος Η. (ιατρός) για την ως άνω παράβαση, για τον ίδιο ως άνω αγώνα. 

 

38/24-5-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αυγού στον αγωνιστικό χώρο), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση πυρσών και ρίψη κροτίδων ήχου) πρόστιμο 2.000,00€ και
γ) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 22-5-2016.

 

37/20-5-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ: α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€ και β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 19-5-2016.

 

36/20-5-2016

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 18-5-2016.

 

35/17-5-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 14-5-2016

 

34/17-5-2016

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€,
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων ήχου και πυρσού χειρός) πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τoν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 10-5-2016. 

 

33/13-5-2016

ΑΡΗΣ

1) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αναπτήρα σε αστυνομικό χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει), πρόστιμο πεντακοσίων 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 11-5-2016.
2) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, για τον ως άνω αγώνα.

 

32/11-5-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη ρολού χαρτιού), πρόστιμο 500,00€ και
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 9-5-2016.

 

31/6-5-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 700,00 € κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 4-5-2016.

 

30/4-5-2016‏

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00 € και
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων ήχου λάμψης), πρόστιμο 2.000,00 € , κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα τον ΠΑΟΚ της 27-4-2016

 

29/27-4-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ: 
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (φτύσιμο κατά του Α΄ διαιτητή), πρόστιμο 1.000,00€, 
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (είσοδος οπαδού στον αγωνιστικό χώρο με πρόθεση να κινηθεί απειλητικά κατά των οπαδών της αντιπάλου ομάδας), πρόστιμο 1.000,00€ και 
γ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη ενός πλαστικού μπουκαλιού με νερό προς την εξέδρα των οπαδών της αντιπάλου ομάδας), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Tύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΚΗΦΙΣΙΑ της 23-4-2016.

 

28/27-4-2016

ΠΑΟΚ

1) Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.500,00€ και
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (φτύσιμο και ρίψη νερού στους διαιτητές και τα μέλη της γραμματείας), πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 23-4-2016 και 

2) Επιβάλλεται στον αθλητή της ΠΑΟΚ ΚΑΕ, Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία υβριστικής συμπεριφοράς κατά του διευθύνοντος τον αγώνα Α΄ διαιτητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και πρόστιμο 2.000,00€, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

 

27/22-4-2016

ΑΕΚ

1) Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνου, τριών πυρσών χειρός και δύο κροτίδων), πρόστιμο 2.000,00€,
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€,
γ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για το οποίο όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27), πρόστιμο 600,00€
δ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (εκδήλωση περιφρόνησης προς τους διαιτητές), πρόστιμο 800,00€,
ε) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (απειλή κατά της ζωής διαιτητών), πρόστιμο 1.600,00€,
στ) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψη ομάδας αντικειμένων (μπουκάλια με νερό) ένα εκ των οποίων χτύπησε μετά τη ρίψη του την κριτή του αγώνα κα. Δικαιουλάκου, πρόστιμο 3.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 16-4-2016 και

2) Επιβάλλεται στον αθλητή της ΑΕΚ ΚΑΕ, Επαμεινώνδα Παπαντωνίου, ο οποίος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή, πρόστιμο 1.800,00€ για τον ίδιο ως άνω αγώνα.

 

26/15-4-2016

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Απορρίπτεται η από 23-7-2015 καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ κατά:
1) της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ και
2) του Δημητρίου Γιαννακόπουλου για τη δημόσια δήλωση του τελευταίου στις 15-6-2015 στην εφημερίδα «Η ΠΡΑΣΙΝΗ».

 

25/15-4-2016

ΚΟΛΟΣΣΟΣ 

Επιβάλλεται στον αθλητή της Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΕ, Σωτήρη Μανωλόπουλο, ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 9-4-2016.  

 

ΛΑΥΡΙΟ

To  ΑΣΕΑΔ  με την υπ’ αρ. 24/11-4-2016 απόφασή του απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης – επανασυζήτησης της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ» κατά του ΕΣΑΚΕ & της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία «Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ» περί ανακλήσεως της υπ’ αρ. 104/17-12-2015 απόφασης του ΑΣΕΑΔ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

24/8-4-2016

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στον αθλητή της ΠΑΟΚ ΚΑΕ, Σοφοκλή Σχορτσανίτη ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον  ΚΟΡΟΙΒΟ της 2-4-2016.

 

23/1-4-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ: 

α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού ποτηριού στον αγωνιστικό χώρο) και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο  και 

β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 28-3-2016.

 

22/24-3-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απορρίπτεται η από 21-3-2016 καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για δυσφήμηση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας συνεπεία της κατά παράβαση αποφάσεων του ΜΔΟ εισόδου στο γήπεδο του κ. Δ. Γιαννακόπουλου κατά τον αγώνα Κυπέλλου (τελικός) μεταξύ των ομάδων Φάρος Κερατσινίου – Παναθηναϊκός, που διεξήχθη στις 6-3-2016 στο ΟΑΚΑ, ως απαράδεκτη.

 

21/24-3-2016

ΤΡΙΚΑΛΑ

Επιβάλλεται στον αθλητή της ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΕ, Brandon - Phillip Brown ο οποίος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή του αγώνα, πρόστιμο 1.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΚΑΔΙΚΟ της 19-3-2016.

 

20/18-3-2016

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ: 
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€ και 
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (άναμμα καπνογόνων και χρήση φωτοβολίδων) πρόστιμο 1800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 13-3-2016.

 

19/3-3-2016

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (υβριστικό σύνθημα και φτύσιμο κατά διαιτητή), πρόστιμο 1.000,00€ και
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 28-2-2016.

 

18/26-2-2016

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (ρίψη ομάδας αντικειμένων - χαρτοταινιών ταμειακής μηχανής), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο και ειδικό χρηματικό πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 21-2-2016.

 

17/19-2-2016

Επιβάλλονται σε βάρος του Kevin Andre Dillard, καλαθοσφαιριστή της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ, οι ακόλουθες ποινές, για χρήση της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας της Δ9-τετραυδροκανναβινόλης (κανναβινοειδές), 11-Νορ-Δ9-τετραυδροκανναβινόλης -9-καρβολικού οξέως,  ήτοι για παράβαση άρθρων 128Β, 128Γ, 128Ζ παρ. 1 α΄, 3, 4 και 128Η παρ. 2.1 στοιχ. β, δ, ε, στ και ζ  του νόμου 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 59 του νόμου 3057/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 99 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και το άρθρου 10.4 του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ της FIBA  όπως ισχύει:

α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για δύο  (2) μήνες, από την ημερομηνία λήψης του Α΄ δείγματος (3-1-2016).

β. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Πολιτείας και των αθλητικών Ομοσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί για χρονικό διάστημα ένος  (1) έτους, από την ημερομηνία λήψης του Α΄ δείγματος.

γ. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ημέρα τέλεσης της παράβασης.

δ. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1000,00) ΕΥΡΩ.

ε. Έκπτωση και αποκλεισμός από συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών για δύο (2) χρόνια.
16/19-2-2016

ΡΕΘΥΜΝΟ

Απαλλάσσεται η Α.Γ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΕ για την κατηγορία της χρήσης ηχητικών οργάνων ή της  μετάδοση μουσικής ως και πάσης φύσεως ηχητικών ή ηλεκτρονικών και μουσικών σημάτων, κατά τον Πρωταθλήματος  με το ΛΑΥΡΙΟ της 18-2-2016.

15/12-2-2016

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

 1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (υβριστικό σύνθημα), πρόστιμο 500,00€ και
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.200,00, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 8-2-2016 και

2) Απαλλάσσεται ο Χ. Σταυρόπουλος, γεν. διευθυντής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία (παράβαση των διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού), για τον ως άνω αγώνα.

 

14/3-2-2016

ΛΑΥΡΙΟ

Απαλλάσσεται η Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ, για μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση των σε αυτό αναφερόμενων προσώπων να φέρουν τις ειδικές διαπιστεύσεις που χορηγούνται από τον ΕΣΑΚΕ,  καθώς ο  κ. Ευάγγελος Παπαδόπουλος, team manager της Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ  έφερε την ειδική διαπίστευση πάγκου που χορηγείται από τον ΕΣΑΚΕ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΚΗΦΙΣΙΑΣ της 30-1-2016.

 

13/3-2-2016

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται ο Μ. Pahlmblad καλαθοσφαιριστής της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ, από την αποδιδόμενη κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΟΛΟΣΣΟ ΡΟΔΟΥ της 30-1-2016. 

 

12/3-2-2016

ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Απαλλάσσεται ο  Χ. Σαλούστρος καλαθοσφαιριστής της Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΕ, από την αποδιδόμενη κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ της 30-1-2016. 

 

11/3-2-2016

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων λάμψης και καπνού) πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΙΟΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ της 30-1-2016. 

 

10/3-2-2016

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψης ομάδας αντικειμένων τα οποία χτύπησαν μετά τη ρίψη τους τον τεχνικό παρατηρητή του αγώνα, πρόστιμο 2.500,00€ και
β) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας των οποίων ο αγώνας δεν διεκόπη οριστικά, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 2.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 31-1-2016. 

 

9/29-1-2016

ΠΑΟΚ

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η από 23-1-2016 ένσταση που υπέβαλε η ΠΑΟΚ ΚΑΕ, για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς κατά τον αγώνα πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2015-2016, μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΑΟΚ», ο οποίος διεξήχθη στις 23-1-2016.

Ο ΠΑΟΚ παραιτείται από την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ.

   

8/29-1-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δε συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€ και
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη κροτίδας καπνού, ήχου και λάμψης)  πρόστιμο πεντακοσίων 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 25-1-2016.

 

7/22-1-2016

ΛΑΥΡΙΟ

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η από 18-1-2016 ένσταση της Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ κατά του κύρους της επανάληψης, στις 18-1-2016, του αγώνα από τα 27,5΄΄ προ της λήξεως του δ΄ δεκαλέπτου, που έλαβε χώρα την 24-10-2015 μεταξύ των ομάδων Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ.

To  ΑΣΕΑΔ  με την υπ’ αρ.  25/11-4-2016 απόφασή του απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 7/22-1-2016 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

  

6/22-1-2016

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο,  επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€,
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (φτύσιμο κατά των διαιτητών) και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, πρόστιμο 600,00€ και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (άναμμα και ρίψη πυρσών) πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την  ΑΕΚ της 16-1-2016.

 

5/15-1-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτηταςκαι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (υβριστικό σύνθημα), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΡΕΘΥΜΝΟ της 10-1-2016.

 

4/15-1-2016

ΛΑΥΡΙΟ

Επιβάλλεται στην Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ: 
α) για την μη αναγραφή στο πίσω μέρος της αθλητικής φανέλας του ονοματεπώνυμου του αθλητή M. Keselj, πρόστιμο 1650,00€ και 
β) για χρήση ηλεκτρονικού σήματος, κατά την διάρκεια του αγώνα, πρόστιμο 3.300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΟΡΟΙΒΟ της 9-1-2016.

 

3/12-1-2016

ΛΑΥΡΙΟ

Απαλλάσσεται η Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ από την καταγγελλόμενη παράβαση του άρθρου 66 παρ. 3α (προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια) του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2015-2016.

 

2/8-1-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (ρίψη ρολού χαρτιού), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΡΕΘΥΜΝΟ της 2-1-2016.

 

1/8-1-2016

AEK

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδων κρότου και καπνού) πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 3-1-2016.

 

75/23-12-2015

Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Επιβάλλεται στην Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 700,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 21-12-2015.

 

74/4-12-2015

Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1) Επιβάλλεται στην Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (απρεπής συμπεριφορά κατά διαιτητή), πρόστιμο 1.300,00€ και
β) για ενέργειες του προπονητή της κ. Η. Παπαθεοδώρου που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος του α΄ διαιτητή), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€, παραπτώματα που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 154/1-12-2015 κλήση μας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ της 28-11-2015. 

2) Επιβάλλεται στον κ. Ηλ. Παπαθεοδώρου Προπονητή της Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος του α΄ διαιτητή), αφαίρεση του δικαιώματος παρουσίας στον  πάγκο της ομάδας του κατά τη διάρκεια των επίσημων αγώνων της και άσκησης των καθηκόντων του (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λπ.) - (αποκλεισμού) για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο 2.750,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

73/18-11-2015

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδας ήχου), πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ της 14-11-2015.

 

72/13-11-2015

Α.Ε.Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ένσταση που υπέβαλε η Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ, για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς κατά τον αγώνα πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2015-2016, μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ», της 7-11-2015.

(To ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αριθμ. 10/9-2-2016 απόφασή του απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Α.Ε Ν. ΚΗΦΣΙΑΣ ΚΑΕ, κατά της υπ’ αριθμ. 72/2015 απόφασης του Μ.Δ.Ο του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου)

 

71/13-11-2015

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται η ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ από την κατηγορία για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη ράβδου τύμπανου), κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τoν ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 9-11-2015.

 

70/5-11-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού μπουκαλιού) έγγραφη σύσταση  με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το  ΛΑΥΡΙΟ της 31-10-2015.

 

69/30-10-2015

Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Γίνεται εν μέρει δεκτή η ένσταση που υπέβαλε η Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ, κατά του κύρους του αγώνα πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2015-2016, μεταξύ των ομάδων «Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ - Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ», ο οποίος διεξήχθη στις 24-10-2015.Επικυρώνεται το καλάθι δύο (2) πόντων που πέτυχε η ενιστάμενη ομάδα 27,5΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα και κατακυρώνεται υπέρ της. Το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα διαμορφώνεται σε 81-82, με νικήτρια ομάδα τη Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ.Απορρίπτεται η ένσταση κατά τα λοιπά.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 104/17-12-2015 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 69/30-10-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμόν 69/2015 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου ΕΣΑΚΕ κατά το μέρος που απέρριψε το αίτημα της προσφεύγουσας για επανάληψη των 27,5΄΄ προ της λήξεως του Δ΄ δεκαλέπτου του αγώνα.  Διατάσσει την επανάληψη  του αγώνα του Πρωταθλήματος της Α1 Κατηγορίας Επαγγελματικής Καλαθοσφαίρισης Ανδρών μεταξύ των ομάδων «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ- Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ», από τα 27,5΄΄ προ της λήξεως του Δ΄ δεκαλέπτου. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

68/30-10-2015

Α.Ε.Ν.  ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1) Επιβάλλεται στην Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ:
α) για ενέργειες του προέδρου της κ. Γ. Βαγενά που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€,
β) για ενέργειες του προπονητή της κ. Η. Παπαθεοδώρου που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και  πρόστιμο 2.000,00€ και
γ) για ενέργειες του μάνατζέρ της κ. Δ. Καρβέλα που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΛΑΥΡΙΟ της 24-10-2015.


2) Επιβάλλεται στον κ. Γ. Βαγενά Πρόεδρο της Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€, για τον ως άνω αγώνα. 
 
3) Επιβάλλεται στον κ. Ηλ. Παπαθεοδώρου Προπονητή της Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€, για τον ως άνω αγώνα. 
 
4) Επιβάλλεται στον κ. Δ. Καρβέλα Μάνατζερ της Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

67/30-10-2015

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην AEK ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΙΟΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ της 24-10-2015.

 

66/30-10-2015

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 24-10-2015.

 

65/23-10-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητα (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για το οποίο όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27) πρόστιμο 600,00€,
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδων και χρήση καπνογόνων) πρόστιμο 1.500,00€ και
δ) για χρήση ηχητικών οργάνων (χρήση  κόρνας) κατά την διάρκεια του αγώνα, πρόστιμο 3.300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 19-10-2015.

 

64/16-10-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ της 7-10-2015.

 

63/16-10-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.200,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (απρεπής συμπεριφορά κατά διαιτητή), πρόστιμο 1.300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 11-10-2015.

 

62/16-10-2015

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.200,00€,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδων και χρήση καπνογόνων), πρόστιμο 1.800,00€ και
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού αναπτήρα), πρόστιμο 300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 10-10-2015.Μοιράσου το:


Basket League 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΕΚ 0
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0
3 ΑΡΗΣ 0
4 ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET 0
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 0
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 0
7 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 0
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
10 ΠΑΟΚ mateco 0
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 0
12 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0