Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή Πρωταθλήματος 2017-18
09-10-201771/3-10-2018 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλονται σε βάρος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ οι ποινές της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και του χρηματικού προστίμου 2.000,00 ευρώ και β) σε βάρος  εκάστου των κ.κ. Π. και Γ. Αγγελόπουλο οι ποινές της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, του χρηματικού προστίμου 2.000,00 ευρώ και της έγγραφης ενώπιον  του Μ.Δ.Ο. ρητής ανάκλησης των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της παρούσας ως προς άπαντες τους εγκαλούμενους για δημόσιες δυσμενείς προσβλητικές και υβριστικές δηλώσεις σε βάρος των διαιτητών και της Ε.Ο.Κ. 

 

70/3-10-2018 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1. Απαλλάσσεται ο κ. Χρήστος Σταυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ από την κατηγορία για δυσφήμιση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας με δημόσιες δυσμενείς προσβλητικές και υβριστικές κρίσεις σε βάρος της ΕΟΚ και των διαιτητών.
2. Απαλλάσσεται την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για την ίδια κατηγορία. 

69/3-10-2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1. Επιβάλλεται στον κ. Χρήστο Σταυρόπουλο, Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για δυσφήμηση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας με δημόσιες δυσμενείς προσβλητικές και υβριστικές δηλώσεις την ποινή της έγγραφης επίπληξης και
2. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ την ποινή της έγγραφης επίπληξης με δημοσίευση στον τύπο για δυσφήμηση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας με δημόσιες δυσμενείς προσβλητικές και υβριστικές δηλώσεις  από τον Γενικό Διευθυντή αυτής κ. Χρήστο Σταυρόπουλο την ποινή της έγγραφης επίπληξης με δημοσίευση στον Τύπο. 
 

68/29.08.2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1) Απαλλάσσονται οι κ.κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γεώργιος Αγγελόπουλος της πειθαρχικής κατηγορίας της δυσφήμησης του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης του άρθρου 73 παρ. 1, 2, 3Γ του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος 2017 - 2018, σε αναφορά προς τις από 30.05.2018 και 02.06.2018 αναρτήσεις της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της, απορριπτόμενης συναφώς της από 06.06.2018 με αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΣΑΚΕ 100/06.06.2018 καταγγελίας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ.
2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ της πειθαρχικής κατηγορίας της δυσφήμησης του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης του άρθρου 73 παρ. 1, 2, 3Α του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος 2017 - 2018, σε αναφορά προς την ως άνω από 30.05.2018 ανάρτησή της και το σκέλος της ανωτέρω από 02.06.2018 ανάρτησής της που έγκειται στον αποκλεισμό των διεθνών διαιτητών κ.κ. Γκόντα, Παπαπέτρου, Φούφη και Κορομηλά από τους αγώνες του Πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας ανδρών δια πρακτικής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, απορριπτόμενης συναφώς της προαναφερόμενης καταγγελίας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ.
3) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την ανωτέρω από 02.06.2018 ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της και κατά το σκέλος της που αφορά στον ΕΣΑΚΕ και τον Πρόεδρο αυτού, με το οποίο δυσφήμησε το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 1.650,00 €, γινόμενης συναφώς εν μέρει δεκτής της προαναφερόμενης καταγγελίας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ.

 

67/29.06.2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
 
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες ) κατά τη διάρκεια του αγώνα (χρήση 12 κροτίδων και 15 πυρσών) χρηματικό πρόστιμο 2.000,00 ευρώ,
β) για επεισόδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς οριστική διακοπή ρίψη μικρού γυάλινου μπουκαλιού ούζου (μινιατούρας) ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο 1.500,00 ευρώ ,
γ) για ρίψη ομάδας αντικειμένων όμοιων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου ειδικό χρηματικό πρόστιμο 1.000,00 ευρώ,
δ) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, χωρίς οριστική διακοπή του αγώνα (ρίψη πλαστικών μπουκαλιών με νερο στον πάγκο του Ολυμπιακού, χτύπημα προστατευτικών του πάγκου του Ολυμπιακού , ξήλωμα προστατευτικών-διαφημιστικών πίσω από τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού και ρίψη νερού προς τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού αμέσως μετά τη λήξη ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 3.500,00 ευρώ,
ε) για ομαδικά υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτη φυσικά πρόσωπα (δύο ειδοποιήσεις)  δύο επιπλήξεις και χρηματικό πρόστιμο 2.800,00 ευρώ (1.400,00 ευρώ για κάθε ειδοποίηση)  και
στ)  για ομαδικά υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικα προσωπα που δεν αποτελούν προσβολή εθνικών συμβόλων χρηματικό πρόστιμο 1.000,00 ευρώ   κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ που διεξήχθη στις 17.06.2018.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 74/19-10-2018 απόφασή του ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.  Κ.Α.Ε.». ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν την πρόσθετη παρέμβαση της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.» υπέρ του καθ’ ου η προσφυγή.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ την υπ’ αριθμ. 67/29-06-2018 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην προσφεύγουσα Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Κ.Α.Ε.» α) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες), κατά τη διάρκεια του αγώνα, (χρήση 12 κροτίδων και 15 πυρσών) χρηματικό πρόστιμο χιλίων  (1.000€) ευρώ (για την παράβαση του άρθρου 22 α΄ του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος που αφορά στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2017-2018), β) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο χωρίς οριστική διακοπή του αγώνα λόγω των επεισοδίων αυτών (ρίψη μικρού γυάλινου μπουκαλιού (μινιατούρας) ούζου, ρίψη πλαστικών μπουκαλιών με νερό προς τον πάγκο του Ολυμπιακού και ρίψη νερού προς τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού αμέσως μετά τη λήξη), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500 €) ευρώ, (παράβαση άρθρου 24 α΄ του ιδίου Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος), γ) για ρίψη ομάδας αντικειμένων ομοίων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου ειδικό χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000 €) ευρώ (παράβαση άρθρου 23 Α παρ. 1 του ιδίου Πειθαρχικού Κανονισμού  Πρωταθλήματος), δ) για ομαδικά υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτη φυσικά πρόσωπα (δύο ειδοποιήσεις), δύο επιπλήξεις και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800 €) ευρώ (1.400 ευρώ για κάθε προειδοποίηση (παράβαση άρθρου 27 παρ. 1,2 και 7 του ιδίου Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος), ε) για ομαδικά υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν αποτελούν προσβολή εθνικών συμβόλων χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, (παράβαση άρθρου 28 του ιδίου Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος), που αφορά, όπως προαναφέρθηκε, στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2017-2018, για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 17-06-2018, εντός του γηπέδου Ο.Α.Κ.Α στο Μαρούσι Αττικής.  ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Κ.Α.Ε.».

66/17.06.2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

 Επιβάλλονται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, σε σχέση με τα εκτυλιχθέντα πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα καλαθοσφαίρισης πρωταθλήματος, μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, που διεξήχθη στις 14.06.2018, στο γήπεδο «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.)»:
α) για πρώτο υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων ευρώ (700,00 €),
β) για δεύτερο υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (700,00 €),
γ) για τρίτο υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (700,00 €),
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά εκτός του αγωνιστικού χώρου (χρήση κροτίδων ήχου και αφή καπνογόνου), χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €),
ε) για επεισόδιο εντός των αποδυτηρίων από πρόσωπα συνδεόμενα με αυτή (εξύβριση αποστολής αντίπαλης ομάδας), χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €),
στ) για επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων τα οποία έχουν σχέση με αυτή και χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, αποκλεισμός της έδρας της για δύο (2) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€)

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αριθ. 71/20-08-2018 απόφασής του, ΔΕΧΕΤΑΙ την προσφυγή της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 66/17-06-2018 απόφασης του Μ.Δ.Ο. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Εξαφανίζει την ως άνω απόφαση του  ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

65/13-6-2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για ομαδικά υβριστικά συνθήματα τα οποία έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ποινή επίπληξης και  χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ και
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες)  αμέσως μετά την λήξη του αγώνα καθ’ υποτροπή χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ (ήτοι 1.000,00+50%), κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ που διεξήχθη στις 10.06.2018 στο γήπεδο ΟΑΚΑ.

 

64/09.06.2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

1.Επιβάλλεται στην «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.», σε σχέση με τα εκτυλιχθέντα πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα καλαθοσφαίρισης πρωταθλήματος, μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, που διεξήχθη στις 07.06.2018, στο γήπεδο «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.)»:
α) για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο 500€,
β) για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, αυστηρή έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο 500 €,
γ) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο 500 €
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά εκτός του αγωνιστικού χώρου (χρήση κροτίδων ήχου και καπνού), χρηματικό πρόστιμο 1.500 €
ε) για επεισόδιο στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο έχει σχέση με αυτή, δεν χαρακτηρίζεται δυσφημιστικό για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και έγκειται στο ότι από ώρα 18.00 έως ώρα 18.25 στην περιοχή ανάμεσα στη ράμπα έναντι υποσταθμού της Δ.Ε.Η. έως εξωτερικά της θύρας 7 του Σταδίου, εκατό (100) περίπου άγνωστοι φίλαθλοι της ομάδας της, επιτέθηκαν με σφοδρότητα στις αστυνομικές δυνάμεις (διμοιρίες) υβριστικά, καθώς και με ρίψη αντικειμένων (πέτρες, πλαστικές φιάλες νερού, μάρμαρα, φωτοβολίδες, σίδερα κ.α.), με επακόλουθο από τις αστυνομικές δυνάμεις (διμοιρίες) να γίνει επιβεβλημένη χρήση δακρυγόνων μέσων και με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να απομακρυνθούν και να εισέλθουν εν τέλει εντός του Σταδίου, χρηματικό πρόστιμο 1.100€.
στ) για επεισόδιο στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο έχει σχέση με αυτή, δεν χαρακτηρίζεται δυσφημιστικό για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και έγκειται στο ότι την 21.00 ώρα, άγνωστοι φίλαθλοι της ομάδας της, κατά την αποχώρησή τους από τις θύρες του Σταδίου, επιτέθηκαν αναίτια, ρίχνοντας πέτρες, πλαστικές φιάλες νερού, ένα καπνογόνο, ένα φτυάρι κι ένα σκαπτικό εργαλείο (κασμάς) εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων (διμοιρίας) που βρίσκονταν στη θύρα «Ω θαλάσσης» και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, χρηματικό πρόστιμο 1.100 € - 
 
2.Απαλλάσσεται η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.», σε σχέση με τα εκτυλιχθέντα πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αυτού ως άνω αγώνα καλαθοσφαίρισης πρωταθλήματος:
α) της πειθαρχικής κατηγορίας της εγκείμενης στην παραβίαση της διάταξης του Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018, που αφορά τη μη ύπαρξη κατάλληλης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του αγώνα
β) της πειθαρχικής κατηγορίας της εγκείμενης σε επεισόδιο στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο έχει σχέση με αυτή, χαρακτηρίζεται δυσφημιστικό για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και έγκειται στο ότι από ώρα 18.00 έως ώρα 18.25 ογδόντα (80) περίπου άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας σας, επιβαίνοντες σε δίκυκλα οχήματα, αφίχθησαν έξωθεν της θύρας αθλητών και, έχοντας στην πλειοψηφία καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν ρίχνοντας πέτρες και πλαστικές φιάλες νερού εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων (διμοιριών), οι οποίες, προς αντιμετώπιση της επίθεσης, προέβησαν στη ρίψη μίας (1) χειροβομβίδας κρότου – λάμψης, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να απομακρυνθούν προς τη ράμπα Η.Σ.Α.Π.
γ) της πειθαρχικής κατηγορίας της εγκείμενης σε επεισόδιο στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο έχει σχέση με αυτή, χαρακτηρίζεται δυσφημιστικό για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και έγκειται στο ότι την ώρα 21.00, εκατό (100) περίπου άγνωστοι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας σας επιτέθηκαν οργανωμένα, ρίχνοντας πέτρες, πλαστικές φιάλες νερού, σίδερα, λοστούς, κροτίδες, φωτοβολίδες κι έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (βόμβα μολότωφ) εναντίων των αστυνομικών δυνάμεων (διμοιριών) που βρίσκονταν εξωτερικά της θύρας των αθλητών του Σταδίου, με αποτέλεσμα την προξένηση των κάτωθι φθορών: i) ολοσχερούς καταστροφής της δεξιάς πόρτας εισόδου της θύρας αθλητών, ii) ολοσχερούς καταστροφής του δεξιού υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου της θύρας αθλητών, iii) ολοσχερούς καταστροφής του αριστερού υαλοπίνακα του προθαλάμου της κεντρικής εισόδου της θύρας αθλητών, iv) μερικής καταστροφής του αριστερού υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου της θύρας αθλητών, v) μερικής καταστροφής πέντε τμημάτων του υαλοπίνακα της κεντρικής εισόδου κι ενός τμήματος του υαλοπίνακα εσωτερικά της αίθουσας αναμονής της θύρας αθλητών

 

63/8-6-2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1) Απαλλάσσονται οι κ.κ. Παναγιώτης και Γεώργιος Αγγελόπουλος για την από 13.02.2018 δήλωση – ανάρτησή στην ιστοσελίδα της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός (www.olympiacosbc.gr) και 
2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για την ίδια ως άνω ανακοίνωση - ανάρτηση. 

 

62/5-6-2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για ομαδικά υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και δεν συνιστούσαν προσβολή των εθνικών συμβόλων χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ και
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες) αμέσως μετά την λήξη του αγώνα χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ που διεξήχθη στις 03.06.2018.

 

61/29.05.2018

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ                                            
Ντίνο Καλαμπάκο                                                                                            
 
Διατάσσεται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 38 και 39 του ΚΠοινΔ, η διαβίβαση στον Αθλητικό Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες, της παρούσας απόφασης, των σχετικών με αυτήν από 24.05.2018 πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης και του συναφώς σχηματισθέντος φακέλου, που αφορούν στις δηλώσεις / καταγγελίες των αρμοδίων παραγόντων της ομάδας της ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ, αλλά και του προπονητή αυτής, κου Ντίνου Καλαμπάκου, σχετικά με τα εκτυλιχθέντα στον αγώνα για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας της τρέχουσας περιόδου 2017-2018 μεταξύ της ομάδας της συγκεκριμένης ΚΑΕ και της ομάδας «ΤΡΙΚΑΛΑ B.C. Aries», που διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, στις 13.05.2018.
 
Δεν εγείρεται πειθαρχική κατηγορία κατά των υπευθύνων της ΚΑΕ ΚΟΡΟΙΒΟΣ και του προπονητή της ομάδας αυτής, κου Ντίνου Καλαμπάκου, για το παράπτωμα των δυσφημιστικών του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης δηλώσεων του άρθρου 73 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος περιόδου 2017 – 2018, όσον αφορά τις δηλώσεις / καταγγελίες τους τις εγκείμενες  στην έκβαση του ίδιου ως άνω αγώνα.

 

60/16-5-2018

ΚΟΛΟΣΣΟΣ 

Απαλλάσσεται ο κος Ramon Harris, αθλητής της ομάδας της Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΕ, της πειθαρχικής κατηγορίας της εγκείμενης στην τέλεση των παραπτωμάτων της επίδειξης ανάρμοστης συμπεριφοράς προς θεατή αγώνα και της εγκατάλειψης του αγωνιστικού χώρου, μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς άδεια των διαιτητών, κατά τον αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων «Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΡΗΣ», που διεξήχθη στις 13-5-2018, στο γήπεδο «ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ».

 

59/11-5-2018

ΤΡΙΚΑΛΑ 

Επιβάλλεται στην ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ , κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΚΟΛΟΣΣΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 9-5-2018.

 

58/30.04.2018

ΚΟΡΟΙΒΟΣ 

Απαλλάσσονται η «ΚΟΡΟΙΒΟΣ Κ.Α.Ε.» και η κα Δήμητρα Κοσμοπούλου της πειθαρχικής κατηγορίας της εγκείμενης στην τέλεση του παραπτώματος της ανάρμοστης συμπεριφοράς παράγοντα Κ.Α.Ε. προς τρίτον μετά το πέρας του αγώνα μεταξύ των ομάδων «ΚΟΡΟΙΒΟΣ - Γ.Σ.Λ. ΦΑΡΟΣ», ο οποίος διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ήλιδας στην Αμαλιάδα, στις 10.04.2018.

 

57/30.04.2018

ΠΑΟΚ 

1) Επιβάλλεται στην «ΠΑΟΚ Κ.Α.Ε.», σε σχέση με τα εκτυλιχθέντα στον αγώνα καλαθοσφαίρισης πρωταθλήματος, μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ - ΛΑΥΡΙΟ, που διεξήχθη στις 15.04.2018, στο γήπεδο «Κ.Γ. ΠΑΟΚ – PAOK SPORTS ARENA»:
α) για πρώτη προειδοποίηση επί υβριστικού συνθήματος εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο  εξακοσίων ευρώ (600,00€),
β) για δεύτερη προειδοποίηση επί υβριστικού συνθήματος εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00€),
γ) για επεισόδιο εντός αγωνιστικού χώρου προκληθέν από θεατή των θέσεων εντός του γηπέδου, χρηματικό πρόστιμο οκτακοσίων ευρώ (800,00€),
δ) για υβριστική συμπεριφορά κατά των διευθυνόντων τον αγώνα του παράγοντα – μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, κου Χρήστου Καραμπέρη, χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€).
 
2) Επιβάλλει στον κο Χρήστο Καραμπέρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – παράγοντα της «ΠΑΟΚ Κ.Α.Ε.», για υβριστική συμπεριφορά του κατά των διευθυνόντων τον αγώνα που διεξήχθη μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ – ΛΑΥΡΙΟ  στις 15.04.2018, στο γήπεδο «Κ.Γ. ΠΑΟΚ – PAOK SPORTS ARENA», απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα του ΠΑΟΚ για δύο (2) μήνες και χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€)

 

56/13-4-2018

ΤΡΙΚΑΛA 

1. Απαλλάσσεται η ΤΡΙΚΑΛA KAE των πειθαρχικών κατηγοριών των εγκείμενων στην τέλεση των παραπτωμάτων της παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας περί της χρήσης συστήματος «precision time» και της μη καταβολής εξόδων διαιτητών κατά τον αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΤΡΙΚΑΛΑ» και της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ», που διεξήχθη στις 10.04.2018, στο γήπεδο «Δ.Κ.Γ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ).

2. Επιβάλλεται στην ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα οπαδών εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα που εκφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΤΡΙΚΑΛΑ» και της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ», ο οποίος διεξήχθη στις 10.04.2018, στο γήπεδο «Δ.Κ.Γ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

3. Επιβάλλεται στον κο Ευάγγελο Φρύδα, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ, για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Α’ διαιτητή που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΤΡΙΚΑΛΑ» και της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ», ο οποίος διεξήχθη στις 10.04.2018, στο γήπεδο «Δ.Κ.Γ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο και χρηματικό πρόστιμο χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00 €).

 

55/4.4.2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων δυσφημιστικά για το άθλημα, ποινές του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο 800,00 ευρώ κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΕΚ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 1.4.2018

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αριθ. 58/03-05-2018 απόφασής του, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προσφυγή της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 55/04-04-2018 απόφασης του Μ.Δ.Ο. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

54/4.4.2018

ΤΡΙΚΑΛΑ

Επιβάλλεται στον κο Morris Ervin, καλαθοσφαιριστή της ομάδας της ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ, για περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς προς διαιτητή, χρηματικό πρόστιμο 1.100,00 ευρώ που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΚΥΜΗ Γ.Σ. ΚΑΕ» και της ομάδας «ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ», που διεξήχθη στις 31.03.2018, στο γήπεδο «Κ.Γ. Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ.

 

53/4.4.2018

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

1) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ:
α) για μία ειδοποίηση για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ» και της ομάδας «ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ.» της 31-3-2018, η ποινή της επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο 1.400,00 ευρώ
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο (αποδυτήρια) αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο αμέσως πριν την έναρξη του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ» και της ομάδας «ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ.» δυσφημιστικά για το άθλημα  καθ΄υποτροπή ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 3.000,00 ευρώ και


2) Στον Σταύρο Αλευρογιάννη, ιατρό της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ., για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ» και της ομάδας «ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ.», χρηματικό πρόστιμο 1.100,00 ευρώ

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αριθ. 59/04-05-2018 απόφασής του, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προσφυγή της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ - Κ.Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 53/04-04-2018 απόφασης του Μ.Δ.Ο. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόσθετη παρέμβαση της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ Κ.Α.Ε.» υπέρ του Ε.Σ.ΑΚ.Ε. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. 


52/30.03.2018

ΑΕΚ

1) Επιβάλλεται στον κο Ντράγκαν Σάκοτα, για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΑΕΚ ΚΑΕ» και της ομάδας «ΛΑΥΡΙΟ Γ.Σ.», που διεξήχθη στις 24.03.2018, στο γήπεδο «ΟΑΚΑ», χρηματικό πρόστιμο χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00) και

2) Επιβάλλεται στην Α.Ε.Κ. ΚΑΕ: α) για ρίψη αντικειμένου (ρίψη νερού) εντός του αγωνιστικού χώρου χρηματικό πρόστιμο ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00) και β) για υβριστικά συνθήματα, με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για τον ως άνω αγώνα.

 

51/30-03-2018

KYMH

Επιβάλλεται στον κο Σωτήριο Μανωλόπουλο, καλαθοσφαιριστή της ομάδας της ΚΥΜΗ Γ.Σ. ΚΑΕ,  για περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς αθλητή προς αντίπαλο αθλητή συνεπεία της οποίας αποβλήθηκε, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΚΥΜΗ Γ.Σ. ΚΑΕ» και της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.», που διεξήχθη στις 25.03.2018, ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας (1) και χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ΕΥΡΩ.  

 

50/30-03-2018

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στον κο Cupkovic Slaven, καλαθοσφαιριστή της ομάδας της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. ΚΑΕ, για περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς αθλητή προς αντίπαλο αθλητή συνεπεία της οποίας αποβλήθηκε, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος μεταξύ της ομάδας «ΚΥΜΗ Γ.Σ. ΚΑΕ» και της ομάδας «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.»,  που διεξήχθη στις 25.03.2018, ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας (1) και χρηματικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ΕΥΡΩ. 

 

49/30-03-2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα, λεκτικά, από οπαδούς της, ως μη γηπεδούχου ομάδας, με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 25.03.2018. 

 

48/20.03.2018

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στον κο Παναγιώτη Γιαννάκη, Προπονητή της ομάδας της ΑΡΗΣ ΚΑΕ, για απρεπή προς διαιτητή συμπεριφορά, αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της Γ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 17.03.2018.

 

47/8.03.2018 

ΑΡΗΣ

Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής της ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε κατά υπ΄ αριθμ. 45/26-2-2018 απόφασης του παρόντος Μ.Δ.Ο..

 

46/26.02.2018

ΛΑΥΡΙΟ 

1) Επιβάλλεται στον κο Ευάγγελο Παπαδόπουλο, general manager της ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ, για απρεπή προς διαιτητή συμπεριφορά που εκδηλώθηκε μετά το τέλος του αγώνα, αυστηρή έγγραφη επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 14.02.2018.
 
2) Απαλλάσσεται η ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ της αυτής πειθαρχικής κατηγορίας, για τον ως άνω αγώνα.

 

45/26.02.2018

ΑΡΗΣ 

1) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έκτασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκφέρθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων «ΑΡΗΣ - ΛΑΥΡΙΟ», που διεξήχθη στις 14.02.2018.
 
2) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. για επεισόδια των οπαδών της, εντός του αγωνιστικού χώρου, που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα της καλαθόσφαιρας και δεν οδήγησαν στην οριστική διακοπή αγώνα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ίδιας ως άνω αναμέτρησης, αποκλεισμό της έδρας της ομάδας της για δυο (2) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ΕΥΡΩ, κατά τον ως άνω αγώνα.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ άρ. 39/08-03-2018 απόφασή του ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Δέχεται τυπικά και εν΄ μέρει κατ’ ουσίαν την παρέμβαση της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ».
Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμόν 45/26-02-2018 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Επιβάλλει στην προσφεύγουσα Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000€) ευρώ για την παράβαση του άρθρου 22 α' του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος, που αφορά το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2017-18 για γεγονότα που έλαβαν χώρα, στις 14-2-2018, εντός γηπέδου του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ – NICK GALIS HALL».
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταρεία.

 

44/26.02.2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα, λεκτικά, από οπαδούς της, ως μη γηπεδούχου ομάδας, με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 13.02.2018.

 

43/14-2-2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Παύλου, ως πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την από 20.10.2017 δήλωση – ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «instagram», με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά και μέχρι τρεις (3) μήνες και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) .
2) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ως άνω ανακοίνωση - ανάρτηση.

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 56/11-4-2018 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή του Δημητρίου Γιαννακόπουλου κατά της υπ’ αρ. 43/14-2-2018 απόφασης του Μ.Δ.Ο. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Κ.Α.Ε.» υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

42/13-2-2018

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη  φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΚΥΜΗΣ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 4-2-2018.

 

41/1-2-2018

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 


1) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης έκτασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ που διεξήχθη στις 29-1-2018.
2) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, λεκτικά και δι’ ανάρτησης πανό, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά εκτός του αγωνιστικού χώρου (χρήση φωτοβολίδων χειρός - καπνογόνων και κροτίδων ήχου), χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ΕΥΡΩ,
γ) για ρίψη κερμάτων και πλαστικής φιάλης νερού που δεν κατέπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο και χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.

 

40/14-12-2017

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η από 9-12-2017 ένσταση της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ περί επαναδιεξαγωγής του αγώνα μεταξύ των ομάδων  ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, της 9-12-2017.

 

39/14-12-2017

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ΕΥΡΩ και
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση φωτοβολίδας χειρός ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ που διεξήχθη στις 10-12-2017.

 

38/8-12-2017 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η από 2-12-2017 ένσταση της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ περί ακύρωση καλαθιού ή επαναδιαξαγωγής του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΥΜΗ, τις 2-12-2017.

Απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η από 2-12-2017 ένσταση της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ περί ακύρωση καλαθιού ή επαναδιαξαγωγής του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΥΜΗ, τις 2-12-2017. To ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 22/9-2-2018 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. Κ.Α.Ε.» κατά του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ Κ.Α.Ε.». Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

37/15-11-2017

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ, για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα (πρόκληση ζημιών σε δυο οχήματα), τα οποία χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο οκτακοσίων (800,00) ΕΥΡΩ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ που διεξήχθη στις 12-11-2017.

 

36/15-11-2017 

ΠΑΟΚ

1) Απαλλάσσεται η ΠΑΟΚ ΚΑΕ από την κατηγορία για τα υβριστικά συνθήματα, παράπτωμα που αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 76/13-11-2017 κλήση, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 11-11-2017 και
2) Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ για το παράπτωμα δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (ρίψη χαρτιών), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, για τον ως άνω αγώνα. 

 

35/7-11-2017 

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη ενός πλαστικού ποτηριού μέσα στον αγωνιστικό χώρο), χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ κατά τον αγώνα Κυπέλλου με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ που διεξήχθη στις 5-11-2017.

 

34/20-10-2017 

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ΕΥΡΩ, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΑΕΚ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 14-10-2017.

 

33/6-10-2017 

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ομάδα της ΠΑΟΚ ΚΑΕ που διεξήχθη στις 4-10-2017.

 

 


Μοιράσου το:


Basket League 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΕΚ 0
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0
3 ΑΡΗΣ 0
4 ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET 0
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 0
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 0
7 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 0
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
10 ΠΑΟΚ mateco 0
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 0
12 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0