Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή Πρωταθλήματος 2016-17
14-10-201632/11-7-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1) Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, αυστηρή έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο 3.000,00€ και έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής πειθαρχικής απόφασης τα οποία αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 66/28-6-2017  κλήση του Μ.Δ.Ο. και

2) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ για δήλωση του Δ. Γιαννακόπουλου που δυσφημεί το άθλημα παράπτωμα που αναφέρεται στην ως άνω κλήση.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αριθμ. 78/13-11-2017 απόφασή του, Κηρύσσει κατηργημένη τη δίκη που ανοίχτηκε με την υπ’ αριθμ. 47/13-7-2017 προσφυγή και Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον καταθέσαντα.

 

31/26-6-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  

1) Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο αυστηρή έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο 5.400,00€ και έγγραφη ενώπιον του Μ.Δ.Ο. ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτό της σχετικής πειθαρχικής απόφασης, για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα τα οποία αναφέρονται στην από 16-6-2017 καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ  και 

2) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο, για ενέργειες του Δ. Γιαννακόπουλου που δυσφημούν το άθλημα, για την ως άνω καταγγελία.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 75/10-11-2017 απόφασή του, δέχεται την από 28-06-2017 και με αριθμ. 44 Προσφυγή προσφυγή της ΚΑΕ με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. και του Δημητρίου Γιαννακόπουλου. Εξαφανίζει την με αριθμ. 31/26-6-2017 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΣΑΚΕ). Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ ουσίαν την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντος.

 

30/23-6-2017   

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 

 1) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για παράβαση των άρθρων 27, (υβριστικά συνθήματα που αφορούν φυσικό πρόσωπο) και 23Α (ρίψη αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου), παραπτώματα κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 11-6-2017 και

 

 2) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ: α) για σοβαρά επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δυσφημιστικά για το άθλημα ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και πρόστιμο 5.000,00€), β) για υβριστικά συνθήματα που δεν αφορούν φυσικό πρόσωπο, πρόστιμο 1.000,00€ και γ) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά τη λήξη του αγώνα, πρόστιμο 1.000,00€, για τον ως άνω αγώνα.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 79/13-11-2017 ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν την πρόσθετη παρέμβαση της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ» υπέρ του καθ’ ου η προσφυγή.ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την προσφυγή και τους πρόσθετους λόγους αυτής.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ την υπ’ αριθμόν 30/23-6-2017 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Ε.Σ.Α.Κ.Ε..ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην προσφεύγουσα Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Σ.Φ.Π.  ΚΑΕ» ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ για την παράβαση του άρθρου 22 γ΄ του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος, που αφορά το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2016-2017 για γεγονότα, που έλαβαν χώρα, στις 11-06-2017, στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία.

 

29/9-6-2017 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ και
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων και πυρσων) πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 8-6-2017

 

28/7-6-2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α)  για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, ήτοι συνολικά δύο επιπλήξεις και συνολικό πρόστιμο 2.800,00€,
β) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης (κατά τη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως πριν την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη αυτού), πρόστιμο 1.000,00€,
γ) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (επεισόδια στα αποδυτήρια) αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο  2.000,00€ και
δ) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ της 4-6-2017.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 70/3-7-2017 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 28/7-6-2017 απόφασης του ΜΔΟ του Ε.Σ.ΑΚ.Ε. Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΣΑΚΕ της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

27/2-6-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€,
β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων, laser, πυρσων και καπνογόνων), πρόστιμο 1.200,00€  κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 1-6-2017.

 

26/2-6-2017

ΑΡΗΣ  

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για καθένα από τα δύο υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, πρόστιμο 1.400,00€ επίπληξη, ήτοι συνολικά 2 επιπλήξεις και συνολικό πρόστιμο 2.800,00€,
β) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αναπτήρα στον αγωνιστικό χώρο), πρόστιμο 500,00€ και
γ) για επεισόδιο μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 31-5-2017.  

 

25/31-5-2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικά πρόσωπα για τα οποία όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27), χρηματικό πρόστιμο 1.400,00€,
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων) πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 28-5-2017.

 

24/19-5-2017

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 700,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 13-5-2017.
 

23/12-5-2017

ΠΑΟΚ

1. Απαλλάσσεται η ΠΑΟΚ ΚΑΕ για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗΣ της 3-5-2017 και
2. Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, πρόστιμο 800,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

22/3-5-2017  

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά σύνθηματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 29-04-2017.

 

21/13-4-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για παράβαση του Νικόλαου Παππά, βοηθού προπονητή της, λόγω ενέργειας του κατά τρόπο που δυσφημεί το άθλημα. 
Επιβάλλεται στον Νικόλαο Παππά, βοηθό προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας.

 

20/10-4-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

1) Επιβάλλεται στον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Παύλου, πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την από 24-1-2017 δήλωση του στο Instagram, με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 2.000,00€ και έγγραφη ενώπιον του ΜΔΟ ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής πειθαρχικής απόφασης. 
2) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ως άνω ανακοίνωση. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αριθμ. 77/13-11-2017 απόφασή του, Κηρύσσει κατηργημένη τη δίκη που ανοίχτηκε με την υπ’ αριθμ. 33/12-4-2017 προσφυγή και Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον καταθέσαντα.

 

19/6-4-2017 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  

1) Επιβάλλεται στον κ ΤΖΕΙΜΣ ΓΚΙΣΤ (James Clough Gist III), καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για  την από 16-03-2017 δήλωση -ανάρτηση του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, η ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης με πρόσκληση για την ανάκληση αυτής με δημόσια δήλωση του, εντός 10 ημερών από την δημοσιευση της παρούσας απόφασης και

2) απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ως άνω δήλωση ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του αθλητή της κ. ΤΖΕΙΜΣ ΓΚΙΣΤ (James Clough Gist III) . 

 

18/3-3-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και αφορά τη χορηγία του Πρωταθλήματος και τη μη προσήκουσα προβολή του λογοτύπου του Μεγάλου Χορηγού στον εντός έδρας αγώνα της 4ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος και ειδικότερα στον αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΥΜΗ, της 31-10-2016.

 

17/3-3-2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και αφορά τη χορηγία του Πρωταθλήματος και τη μη προσήκουσα προβολή του λογοτύπου του Μεγάλου Χορηγού στον εντός έδρας αγώνα της 4ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος και ειδικότερα στον αγώνα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, της 30-10-2016.

 

16/23-2-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (επεισόδια στις κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) κατά την διάρκεια του αγώνα  ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά την λήξη του, πρόστιμο 1.000,00€,
β) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψης ομάδας αντικειμένων όμοιων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου (πλαστικών μπουκαλιών), πρόστιμο 500,00€,
γ) για ρίψη αντικειμένων που είναι αντικειμενικά επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα παικτών, διαιτητών, παραγόντων κλπ. (χρήση πιστολιού στυλό φωτοβολίδων) ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 3.000,00€ και
δ) για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δεν συνιστούν προσβολή των εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΑΡΗ της 18-2-2017.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 34/3-3-2017 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» κατά της υπ’αρ. 16/23-2-2017 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

15/23-2-2017

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα), πρόστιμο 500,00€, 
β) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης (κατά τη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως πριν την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη αυτού), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας από αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και πρόστιμο 1.000,00€,
γ) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (επεισόδια στις κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) κατά την διάρκεια του αγώνα  ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά την λήξη του, πρόστιμο 1.000,00€, 
δ) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψης ομάδας αντικειμένων όμοιων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου (πλαστικών μπουκαλιών), πρόστιμο 500,00€ και 
ε) για υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δεν συνιστούν προσβολή των εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, παραπτώματα που αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 27/22-2-2017 κλήση, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 18-2-2017.

To AΣ.ΕΑΔ με την υπ’αρ. 39/9-3-2017 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. 2003» κατά της υπ’αρ. 15/23-2-2017 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

14/23-2-2017
ΚΟΡΟΙΒΟΣ

1. Στην ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ:
α) επιβάλλεται για υβριστικό σύνθημα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€ και
β) απαλλάσσεται για ενέργεια του Β. Αντωνόπουλου ιατρού του αγώνα με τρόπο που δυσφημεί το άθλήμα (μούντζα προς τους διαιτητές).

2) Επιβάλλεται στον Β. Αντωνόπουλο, Ιατρό του αγώνα, για ενέργεια του με τρόπο που δυσφημεί το άθλήμα (μούντζα προς τους διαιτητές), έγγραφη επίπληξη.

 

13/17-2-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (χρήση κροτίδων) πρόστιμο 500,00€ κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της 15-2-2017.

 

12/14-2-2017

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για τη ρίψη μίας (1) φωτοβολίδας χειρός και μίας (1) πλαστικής φιάλης νερού εντός του αγωνιστικού χώρου πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τα ΤΡΙΚΑΛΑ της 11-2-2017

 

11/14-2-2017

ΑΡΗΣ

Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ της 11-2-2017. 

 

10/10-2-2017

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη κορδελών χαρτιών και υβριστικό σύνθημα ), πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ ΚΑΕ της 4-2-2017.

 

9/6-2-2017  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση για λήψη αντίγραφου της υπ. αριθμ. 5/30-1-2017 απόφασης περί συγχώνευσης ποινών που επιβλήθηκαν στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, λόγω της μη τελεσιδικίας αυτής.  

 

8/6-2-2017

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται:  
1) Στον κ Νικόλαο Λάσκαρη του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΡΗΣ ΚΑΕ, για την από 22-11-2016 δημόσια δήλωση του με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, η ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά και για χρονική διάρκεια 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, και πρόστιμο 5.000,00€ και
2) Στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 15.000,00€, για την ως άνω δημόσια δήλωση

 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 24/10-02-2017 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή των 1) «ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. 2003» και 2) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ κατά του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Ακυρώνει εν μέρει την με αριθμό 8/06-02-2017 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ και ειδικότερα Α) Τροποποιεί την πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε δυνάμει αυτής στον προσφεύγοντα Νικόλαο ΛΑΣΚΑΡΗ του Κωνσταντίνου, από απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά και για χρονική διάρκεια (6) μηνών από τη δημοσίευση της προσβαλλομένης απόφασης και χρηματικό πρόστιμο 5.000,00€, σε έγγραφη επίπληξη. Β) Απαλλάσσει την Ανώνυμη Καλαθοσφαιρική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΗΣ ΚΑΕ-2003», από κάθε πειθαρχική ποινή.
Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  Α.Ο. Κ.Α.Ε.
Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες.

 

7/2-2-2017
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά σύνθηματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο 500,00 € και
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο χρηματικό πρόστιμο 1.200,00 €  κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 30-1-2017.

6/2-2-2017  
ΑΡΗΣ
Απαλλάσσει την ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά σύνθηματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την  ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS ΚΑΕ της 28-1-2017.

5/30-1-2017

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στον κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο του Παύλου, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, ύστερα από επιμέτρηση και συγχώνευση των επιβαλλόμενων σε  βάρος του ποινών δυνάμει των με αριθμ. 54/31-10-2014, 69/24-12-2014, 52/11-6-2015, 53/11-6-2015, 46/2-8-2016 και 47/2-8-2016 αποφάσεων του παρόντος  Μ.Δ.Ο. ΕΣΑΚΕ,  συνολική ποινή  απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και συνολικό πρόστιμό  11.750,00€.

 

4/20-1-2017

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Με την υπ' αριθμ. 4/20-1-2017 απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου:
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.:
α) για κάθε προειδοποίηση για  υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, επίπληξη καθώς και πρόστιμο 1.400,00€, ήτοι συνολικά δύο επιπλήξεις και πρόστιμο 2.800,00€,
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πρόστιμο 1.200,00€ και
γ) για γεγονότα στον περιβάλλοντα χώρο που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τoν ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 16-1-2017.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 17/1-2-2017 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ κατά της υπ’ αριθμ. 4/20-1-2017 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 4/20-1-2017 απόφαση του Μ.Δ.Ο του ΕΣΑΚΕ αναφορικά με τη διάταξή της ως προς την επιβληθείσα στην προσφεύγουσα ΚΑΕ ποινή αποκλεισμού της έδρας της τελευταίας για 1 αγωνιστική. Επιβάλλει στην προσφεύγουσα ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 1.100 ευρώ για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΣΕΦ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

3/20-1-2017
ΑΡΗΣ
Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ ΚΑΕ της 14-1-2017.

2/13-1-2017

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων και πυρσών) πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τoν ΑΡΗ της 7-1-2017.

 

1/5-1-20171.

ΑΡΗΣ

1.Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΕ για την τέλεση παραπτώματος που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν συνιστά δυσφήμηση του αθλήματος, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΛΑΥΡΙΟ της 26-12-2016 και
2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστά προσβολή εθνικού συμβόλου, πρόστιμο 500,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

59/22-12-2016

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές του αγώνα), πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 18-12-2016.

 

58/02-12-2016

Σ.Κ.Κ.Α

Απορρίπτεται η από 14-11-2016 αναφορά του Συνδέσμου Κριτών καλαθοσφαίρισης του Νομού Αττικής κατά της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ περί εκ μέρους της άρνησης προσήκουσας καταβολής των αμοιβών των μελών του συνδέσμου καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, στους αγώνες που διεξήχθησαν εντός έδρας ως απαράδεκτη.

 

57/25-11-2016

ΑΡΗΣ 

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 21-11-2016.

 

56/18-11-2016

ΠΑΟΚ

Απαλλάσσεται  η ΠΑΟΚ ΚΑΕ από την  πειθαρχική ευθύνη για επεισόδια στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 12-11-2016.

 

55/10-11-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ: 
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ και 
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 7-11-2016.

 

54/4-11-2016

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας ( (χρήση καπνογόνων) πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΙΟΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ της 29-10-2016.

 

53/3-11-2016
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Απορρίπτεται η από 21-10-2016 καταγγελία της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ κατά της ΑΕΚ ΚΑΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, ότι στους εντός έδρας αγώνες της 2ης αγωνιστικής με την Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ και την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ αντίστοιχα παραβίασαν τις διατάξεις των αρ. 55 του Κανονισμού Πρωταθλήματος και αρ. 37 και 38 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού (δεν τοποθέτησαν το σύνθετο λογότυπο του ΧΟΡΗΓΟΥ του πρωταθλήματος STOIXIMAN.GR στο backdrop της αίθουσας τύπου καθώς και στο flash interview) ως απαράδεκτη.
 
52/27-10-2016

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψης ομάδας αντικειμένων όμοιων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου, (ρίψη μπουκαλιών νερού και χαρτάκια), πρόστιμο 500,00€, 
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, 
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ύβρεις προς τους αθλητές της φιλοξενούμενης ομάδας από μεμονωμένους φιλάθλους) πρόστιμο 1.200,00€ και 
δ) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ ΚΑΕ της 22-10-2016.
 

51/21-10-2016

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ: α) για παράπτωμα που δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικά πρόσωπα για τα οποία όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27), πρόστιμο 1.400,00€ και β) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων και πυρσών) πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 17-10-2016.

 

50/21-10-2016

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων) πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΛΑΥΡΙΟ της 15-10-2016.

 

49/14-10-2016

AEK

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων), πρόστιμο 1.200,00€ κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ της 9-10-2016.

 Μοιράσου το:


Basket League 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΕΚ 0
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0
3 ΑΡΗΣ 0
4 ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET 0
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 0
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 0
7 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 0
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
10 ΠΑΟΚ mateco 0
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 0
12 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0