Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή Πρωταθλήματος 2014-15
20-10-201461/21-7-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απορρίπτεται η από 19-5-2015 καταγγελία της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ κατά:
1) της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ,
2)  του Παναγιώτη Αγγελόπουλου και
3) του Γεωργίου Αγγελόπουλου, για τις δηλώσεις των δυο τελευταίων κατά την διάρκεια συνέντευξής τους στο ΟΤΕ TV την 19-5-2015. 

 

60/21-7-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

 Απορρίπτεται η από 7-4-2015 καταγγελία της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ κατά:
1) της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ,
2)  του Παναγιώτη Αγγελόπουλου και
3) του Γεωργίου Αγγελόπουλου, για τις δηλώσεις των δυο τελευταίων την 16-1-2014 στο πλαίσιο κλήρωσης των διαιτητών .

 

59/26-6-2015

ΑΕΚ ΚΑΕ

Επιβάλλεται σε βάρος του Mensah Bonsu Nana Yaw Dwene, καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ ΚΑΕ, οι ακόλουθες ποινές, για χρήση της  απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας αμφεταμίνη,  ήτοι για παράβαση άρθρων 128Α, 128Β, 128Γ, 128Δ, 128Ε, 128Ζ και 128Η παρ. 2.1 στοιχ. β, δ, ε, στ και ζ του νόμου 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 59 του νόμου 3057/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 99 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και το άρθρο 10.2 του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ της FIBA  όπως ισχύει:

1. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για δυο (2) έτη, από την ημερομηνία λήψης του δείγματος (18-4-2015). 

2. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Πολιτείας και των αθλητικών Ομοσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί για χρονικό διάστημα ένος  (1) έτους, από την ημερομηνία λήψης του Α΄ δείγματος. 

3. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ημέρα τέλεσης της παράβασης. 

4. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ. 

5. Έκπτωση και αποκλεισμός από συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών για δύο (2) χρόνια.  

 

58/26-6-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ
Επιβάλλεται:
1) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
2) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€,
3) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (ρίψη κροτίδων), πρόστιμο 2.200,00€,
4) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων), πρόστιμο 2.200,00€,
5) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση βεγγαλικών λάμψης), πρόστιμο 2.200,00€ 
6) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια του αγώνα, που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 14-6-2015.
Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 100/17-12-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 58/26-6-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

57/22-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται:
1) Στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Κ.Α.Ε., ιδιοκτήτη και πρώην Πρόεδρο αυτής, για την από 2-5-2015 δυσφημιστική για το άθλημα της καλαθόσφαιρας συμπεριφορά του, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και πρόστιμο 11.000,00€ και 
2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για την ανωτέρω από 2-5-2015 δυσφημιστική για το άθλημα της καλαθόσφαιρας συμπεριφορά του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, πρόστιμο 15.000,00€. 

 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 35/19-05-2016 απόφασή του, δέχεται την από 24-06-2015 και με αριθ. 72 Προσφυγή της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». Εξαφανίζει την με αριθ. 57/22-06-2015 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΣΑΚΕ). Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π». Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα. 

 

56/17-6-2015

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 3.000,00€,
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€,
γ) για παραπτώματα που δεν κρίνονται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αναπτήρα και ρολών ταμειακής μηχανής), πρόστιμο 600,00€ και
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 13-6-2015.

 

55/12-6-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Κηρύσσεται απαράδεκτη η δια της με αριθμ. πρωτ. 103/5-6-2015 πειθαρχικής κλήσης ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη κατά των πειθαρχικώς εγκαλουμένων:
1) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ,
2) Παναγιώτη Αγγελόπουλου και
3) Γεωργίου Αγγελόπουλου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15/2013 αμετάκλητης απόφασης του ΜΔΟ.

 

54/12-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 600,00€,
β) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, πρόστιμο 700,00€,
γ) για παράπτωμα που δεν κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ανάρτηση πανό με υβριστικό περιεχόμενο), πρόστιμο 200,00€,
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πρόστιμο 2.300,00€ και
ε) για επεισόδια στο αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 10-6-2015.

 

53/11-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται:
1) Στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις του παρόντος ΜΔΟ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και πρόστιμο 7.000,00€ και 
2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για την ανωτέρω πράξη του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, πρόστιμο 15.000,00.

 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 37/19-05-2016 απόφασή του, απορρίπτει κατά πλειοψηφία την από 15-06-2015 και με αριθ. 69 Προσφυγή της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». κατά της υπ’ αριθ. 53/11-06-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ.  Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π». Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου. 

52/11-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται:
1) Στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη και πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, για μη συμμόρφωση σε προηγούμενες αποφάσεις του παρόντος ΜΔΟ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και πρόστιμο 7.000,00€ και 
2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για την ανωτέρω πράξη του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, πρόστιμο 15.000,00. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 36/19-05-2016 απόφασή του, απορρίπτει κατά πλειοψηφία την από 15-06-2015 και με αριθ. 68 Προσφυγή της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» κατά της υπ’ αριθ. 52/11-06-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π». Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.

51/10-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται: 1) Στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, ιδιοκτήτη και πρώην Πρόεδρο αυτής, για τις από 24-12-2014 δημόσιες δηλώσεις του, με τις οποίες δυσφήμισε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών και πρόστιμο 14.000,00€ και

2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για τις ανωτέρω από 24-12-2014 δημόσιες δηλώσεις του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, με τις οποίες δυσφημίστηκε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, πρόστιμο 25.000,00€. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 34/19-05-2016 απόφασή του, δέχεται την από 12-06-2015 και με αριθ. 67 Προσφυγή της Κ.Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». Εξαφανίζει την με αριθ. 51/10-06-2015 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΣΑΚΕ). Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.». Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.

50/10-6-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται: 1) Στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, πρόσωπο άμεσα συνδεόμενο με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, ιδιοκτήτη και πρώην Πρόεδρο αυτής, για τις από 9-1-2015 δημόσιες δηλώσεις του, με τις οποίες δυσφήμισε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και πρόστιμο 13.000,00€ και

2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για τις ανωτέρω από 9-1-2015 δημόσιες δηλώσεις του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, με τις οποίες δυσφημίστηκε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, πρόστιμο 20.000,00€.

Το ΑΣΕΑΔ. με την υπ’ αρ. 33/19-05-2016 απόφασή του, δέχεται την από 12-06-2015 και με αριθ. 66 Προσφυγή της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». Εξαφανίζει την με αριθ. 50/10-06-2015 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΣΑΚΕ). Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π». Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα. 

49/9-6-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο εκτεταμένης εντάσεως, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ ,
β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€ και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (πυροδότηση 2 καπνογόνων, 2 πυρσών και πυροδότηση και ρίψη 15 κροτίδων και 8 βαρελότων) πρόστιμο 22.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 7-6-2015.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 20/4-4-2016 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 49/9-6-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αρ. 49/9-6-2015 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ και ειδικότερα τροποποιεί την πειθαρχική ποινή, που επιβλήθηκε δυνάμει αυτής στην προσφεύγουσα, Ανώνυμη Καλαθοσφαιρική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ», για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, από χρηματικό πρόστιμο ύψους 22.000,00 Ευρώ σε χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.600,00 Ευρώ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

48/9-6-2015

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα) πρόστιμο 800,00€ και
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη ρολών χαρτοταινίας) πρόστιμο 900,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 7-6-2015.

 

47/4-6-2015
ΠΑΟΚ
 
Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€ και 
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 2-6-2015.
 

46/26-5-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα οποία δεν προκάλεσαν την οριστική, αλλά την προσωρινή διακοπή του αγώνα ΑΡΗΣ – ΑΕΚ, ποινή αποκλεισμού (κεκλεισμένων των θυρών) μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 3.200,00€,
β) για υποτροπή της εν λόγω ΚΑΕ για το ίδιο ως άνω πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο έχει ήδη αμετάκλητα τιμωρηθεί πειθαρχικά, κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου 2014-2015, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 50/2014 και 95/2014 αποφάσεων του ΜΔΟ και του ΑΣΕΑΔ αντιστοίχως, ποινή αποκλεισμού (κεκλεισμένων των θυρών) μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 1.600,00€,
γ) για ρίψη αντικειμενικά επικίνδυνου για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών και διαιτητών αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια του αγώνα ποινή αποκλεισμού (κεκλεισμένων των θυρών) μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 7.800,00€, ποινές οι οποίες διπλασιάζονται λόγω υποτροπής της ΚΑΕ ΑΡΗΣ για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο έχει ήδη αμετάκλητα τιμωρηθεί πειθαρχικά, δυνάμει των ίδιων ως άνω αποφάσεων, κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου 2014-2015, ήτοι συνολική ποινή αποκλεισμού (κεκλεισμένων των θυρών) δύο (2) αγωνιστικών ημερών και συνολικό πρόστιμο 15.600,00€,
δ) για ρίψεις αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου πρόστιμο 2.100,00€,
ε) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα, συνολικό πρόστιμο 6.000,00€,
στ) για απειλή κατά της ζωής διαιτητών πρόστιμο 1.800,00€,
ζ) για απόπειρα πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης κατά διαιτητή πρόστιμο 1.200,00€,
η) για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€,
θ) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα (διαιτητές) πρόστιμο 1.500,00€,
ι) για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο πρόστιμο 600,00€ και
κ) για παράπτωμα που συνιστά εκδήλωση περιφρόνησης προς τους διαιτητές, πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 19-5-2015.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 76/8-6-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ Κ.Α.Ε. 2003» κατά της υπ’ αρ. 46/26-5-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

45/18-5-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα), πρόστιμο 600,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΟΛΟΣΣΟ ΡΟΔΟΥ της 16-5-2015.

 

44/18-5-2015

ΑΡΗΣ 

1) Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για το μέλος του τεχνικού επιτελείου της, γυμναστή κ. Ζάλογγο, που δεν έφερε στο πάγκο της ομάδας του την χορηγούμενη από τον ΕΣΑΚΕ ειδική διαπίστευση, πρόστιμο 1.100,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 16-5-2015 και

2) Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΕ για το μέλος του τεχνικού επιτελείου της, φροντιστή κ. Νικητάκη, διότι έφερε στο πάγκο της ομάδας του την χορηγούμενη από τον ΕΣΑΚΕ ειδική διαπίστευση κατά τον ως άνω αγώνα.

 

43/18-5-2015

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων, και κροτίδων) πρόστιμο 1.400,00€ και
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπό, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 700,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 16-5-2015.

 

42/15-5-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΚΑΕ για την από 13-2-2015 ανακοίνωσή της, με την οποία δυσφήμισε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 10.000€.
Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 15/18-2-2016 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ» κατά της υπ’ αρ. 42/15-5-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αρ. 42/15-5-2015  απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ και ειδικότερα τροποποιεί την πειθαρχική ποινή, που επιβλήθηκε δυνάμει αυτής στην προσφεύγουσα, Ανώνυμη Καλαθοσφαιρική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ», από αυστηρή έγγραφη επίπληξη με χρηματικό πρόστιμο 10.000,00 Ευρώ σε έγγραφη επίπληξη. Διατάσσει την δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε δύο πολιτικές και δύο αθλητικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας με δαπάνες της ανωτέρω προσφεύγουσας. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.
 
41/15-5-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψεις αντικειμένων),πρόστιμο 900,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 13-5-2015.

40/12-5-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  

Στον Gist James, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, για χρήση της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας της Δ9-τετραυδροκανναβινόλης (κανναβινοειδές), 11-Νορ-Δ9-τετραυδροκανναβινόλης -9-καρβολικού οξέως,  ήτοι για παράβαση άρθρων 128Β, 128Γ, 128Ζ παρ. 1 α΄, 3, 4 και 128Η παρ. 2.1 στοιχ. β, δ, ε, στ και ζ  του νόμου 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 59 του νόμου 3057/2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 99 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και το άρθρου 10.7.1 του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ της FIBA  όπως ισχύει:
α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία λήψης του Α΄ δείγματος (5-4-2015).
β. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Πολιτείας και των αθλητικών Ομοσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί για χρονικό διάστημα ένος  (1) έτους, από την ημερομηνία λήψης του Α΄ δείγματος.
γ. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ημέρα τέλεσης της παράβασης.
δ. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ.
ε. Έκπτωση και αποκλεισμός από συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών για δύο (2) χρόνια.

 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 88/6-8-2015 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή του James Clough Gist III κατά της υπ΄αρ. 40/12-5-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αρ. 40/12-5-2015 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ και ειδικότερα μειώνει την διάρκεια από οκτώ (8) σε έξι (6) μήνες της επιβληθείσας στον ήδη προσφεύγοντα, πειθαρχικής ποινής της προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων. Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον προσφεύγοντα.

 

39/12-5-2015

ΡΕΘΥΜΝΟ

Επιβάλλεται στην Α.Γ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα), πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 9-5-2015.

 

38/7-5-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο) πρόστιμο 400,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο) πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ της 6-5-2015

 

37/7-5-2015

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για χρήση κροτίδων εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πρόστιμο 1.500,00€ και
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 600,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 6-5-2015.

 

36/7-5-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (χρήση καπνογόνου στις κερκίδες) πρόστιμο 500,00€  και
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο  που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 600,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 6-5-2015.

 

35/6-5-2015 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ:
α) για υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη τον αθλητή Βασίλη Σπανούλη, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€,
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
γ) για ρίψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου (ρίψη πλαστικών ποτηριών με καφέ, μπουκαλιών με νερό, αναπτήρων και κερμάτων), πρόστιμο 2.100,00€,
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (πυροδότηση 15 καπνογόνων και 26 κροτίδων στη κερκίδα) πρόστιμο 28.000,00€ και
ε) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα οποία χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα και δεν προκάλεσαν την οριστική διακοπή του αγώνα, αλλά την προσωρινή διακοπή αυτού, ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών (κεκλεισμένων των θυρών) και πρόστιμο 6.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 2-5-2015. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 64/21-5-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» κατά της υπ’ αρ. 35/6-5-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ καθώς και την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΣΑΚΕ της  Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ». Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

34/6-5-2015 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 1) Επιβάλλεται σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ κ. Βασίλη Σπανούλη για παράπτωμα που δεν κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα της καλαθόσφαιρας, πρόστιμο 400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 2-5-2015 και 
2) Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την ανωτέρω πράξη του καλαθοσφαιριστή της κ. Β. Σπανούλη, για τον ίδιο ως άνω αγώνα.  

 

33/30-4-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδας κρότου - λάμψης) πρόστιμο 1.200,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (απρεπή συμπεριφορά κατά διαιτητή), πρόστιμο 1.300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 28-4-2015.

 

32/30-4-2015 

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (χρήση καπνογόνου στο χώρο των κερκίδων), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στο Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τo ΡΕΘΥΜΝΟ της  25-4-2015.

 

31/ 2-4-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ:
α) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδας κρότου - λάμψης) πρόστιμο 1.200,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικών μπουκαλιών με νερό και μεταλλικών κουτιών μπύρας) πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
της 30-3-2015.

 

30/ 2-4-2015

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνων, φωτοβολίδας και κροτίδων) πρόστιμο 1.500,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού μπουκαλιού με νερό), έγγραφη σύσταση, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 29-3-2015.

 

29/30-3-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για την από 24-12-2014 ανακοίνωσή της, με την οποία δυσφήμησε το άθλημα της καλαθόσφαιρας, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 50.000,00€.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 75/4-6-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.» κατά της υπ’ αρ. 29/30-3-2015 απόφασης του Μ.Δ.Ο. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

28/19-3-2015

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτές μη φυσικά πρόσωπά, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.500,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού ποτηριού και μπουκαλιού με νερό), πρόστιμο 300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 16-3-2015.

 

27/19-3-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ: 

α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπό, που δεν συνιστά προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€ και
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ της 16-3-2015.

 

26/12-3-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλει στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ:
α) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψεις αντικειμένων, ύβρεις κατά διαιτητών και ανάρμοστη συμπεριφορά φιλάθλων της κατά του αναφερόμενου στο σκεπτικό της παρούσας αθλητή) πρόστιμο 1.400,00€ και
β) για επεισόδια στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας, πρόστιμο 700,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ της 7-3-2015.

 

25/6-3-2015

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Δέχεται τυπικά και στη ουσία της την ένσταση της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ. Αποφαίνεται ότι νικήτρια ομάδα του μεταξύ των ομάδων «Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ» αγώνα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 που διεξήχθη 28-2-2015, είναι η φιλοξενούμενη ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ με τελικό αποτέλεσμα 61 έναντι 63 πόντων.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 55/4-5-2015 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ο. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ Κ.Α.Ε.». Ακυρώνει την υπ’ αρ. 25/6-3-2015 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου.

 

24/27-2-2014

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ  ΚΑΕ:
α) για παραπτώματα που δεν κρίνονται ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν είναι δυσφημιστικά για το άθλημα χρηματικό πρόστιμο 1.000,00€ και
β) για ανάρμοστη συμπεριφορά του team manager της ΚΑΕ κ. Αριστοτέλη Ζουρνατζίδη σε βάρος των διαιτητών, έγγραφη αυστηρή επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση της στο Τύπο, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 22-2-2015. 

 

23/25-2-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψεις αντικειμένων), πρόστιμο 800,00€ και
β) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων,
πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 19-2-2015.

 

22/25-2-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψεις αντικειμένων) πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΡΕΘΥΜΝΟ της 18-2-2015.

 

21/18-2-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Απορρίπτεται η ένσταση της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ, για το κύρος του αγώνα, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, της 14-2-2015, ως απαράδεκτη.

 

20/18-2-2015

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (χρήση καπνογόνου), πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 16-2-2015. 

 

19/18-2-2015

ΤΡΙΚΑΛΑ

Επιβάλλεται στην ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη διαφημιστικών πινακίδων) πρόστιμο 1.000,00€ και
β) για επεισόδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο εάν ο αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά λόγω του επεισοδίου αυτού, ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 2.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ της 14-2-2015.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 19/27-2-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Ανώνυμης Καλαθοσφαιρικής Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ.Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 19/18-2-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

18/18-2-2015

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΚΗΦΙΣΙΑ της 14-2-2015. 

 

17/18-2-2015

ΚΗΦΙΣΙΑ

Επιβάλλεται στην Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικού μπουκαλιού), έγγραφη σύσταση και
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ της 14-2-2015. 
 

16/18-2-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αστυνομικής ράβδου) πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ της 14-2-2015.

 

15/13-2-2015

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.500,00€,
β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, πρόστιμο 800,00€,
γ) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη μπουκαλιών, κερμάτων, αναπτήρων, ρολών χαρτοταινίας, χαρτιών και ανάρτηση πανό) πρόστιμο 2.000,00€,
δ) για επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (πυροδότηση πυρσών, πυρσών - καπνογόνων και καπνογόνων) πρόστιμο 4.000,00€ και
ε) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο: ήτοι για χρήση κροτίδων στις εξέδρες, πρόστιμο 14.000,00€ και για ρίψη κροτίδων και βαρελότου στο παρκέ του γηπέδου, πρόστιμο 12.000,00€, δηλ. συνολικό πρόστιμο 26.000,00 €, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 7-2-2015.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 79/11-6-2015 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΟΚ 2004 Κ.Α.Ε.» κατά της υπ’ αρ. 15/13-2-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ.
Μεταρρυθμίζει την υπ’ αρ. 15/13-2-2015 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ.
Επιβάλλει στην προσφεύγουσα:
α) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου (πυροδότηση πυρσών, πυρσών-καπνογόνων και καπνογόνων) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ,
β) για περιορισμένης έκτασης επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου (χρήση κροτίδων στις εξέδρες) χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και για ρίψη κροτίδων και βαρελότου στο παρκέ του γηπέδου, χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.
Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

14/13-2-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ:
α) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 800,00€ και
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψεις πλαστικών φιαλών), πρόστιμο 1.800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 7-2-2015.

 

13/4-2-2015

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 3.000,00€,
β) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο ήτοι: για χρήση πυρσών στις κερκίδες πρόστιμο 1.200,00€, για χρήση κροτίδων στις κερκίδες πρόστιμο 1.200,00€ και για χρήση καπνογόνων στις κερκίδες πρόστιμο 1.200,00€, δηλ. συνολικό πρόστιμο 3.600,00)€,
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη πλαστικό κυπέλλου), έγγραφη σύσταση και
δ) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση καπνογόνου που προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα) πρόστιμο 1.500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ ΚΑΕ της 1-2-2015.  

 

12/29-1-2015

ΚΗΦΙΣΙΑ

Απορρίπτεται η ένσταση της Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ, για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς κατά τον αγώνα μεταξύ των ομάδων Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., της 26-1-2015, ως απαράδεκτη. 

11/29-1-2015

ΚΑΟΔ

Απορρίπτεται η ένσταση της Κ.Α.Ο. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΕ, για κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς κατά τον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Κ.Α.Ο ΔΡΑΜΑΣ, της 24-1-2015, ως απαράδεκτη.

 

10/29-1-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝAΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (χρήση ενός καπνογόνου) πρόστιμο 800,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την Α.Ε.Ν ΚΗΦΙΣΙΑΣ της 26-1-2015. 

 

9/23-1-2015

ΑΕΚ 

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (χρήση κροτίδων και καπνογόνου), πρόστιμο 1.200,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ της 19-1-2015.

 

8/23-1-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ της 19-1-2015. 

 

7/23-1-2015

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Επιβάλλεται στην ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ, για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (για όλους τους καθήμενους στον πάγκο της ομάδας, που δεν έφεραν την χορηγούμενη διαπίστευση, από τον ΕΣΑΚΕ ) συνολικό πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 19-1-2015. 

 

6/15-1-2015

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€,
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€ για κάθε έγγραφη προειδοποίηση, ήτοι συνολικά δύο επιπλήξεις και πρόστιμο 2.800,00€ και
γ) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αναπτήρα) πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 11-1-2015.

 

5/9-1-2015

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Δέχεται την από 13-10-2014 καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ. Επιβάλλεται η απώλεια αγώνα Κυπέλλου της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, στον αγώνα καλαθοσφαίρισης που διεξήχθη στο Ο.Α.Κ.Α την 9-10-2014, μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. 

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 13/13-2-2015 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 5/9-1-2015 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Επιβάλλει στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

4/5-1-2015

ΚΟΡΟΙΒΟΣ

Απαλλάσσεται ο αθλητής της Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ Garrett Darius για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και απόπειρα βιαιοπραγίας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΑΤΡΑΣ της 27-12-2014. 

 

3/5-1-2015

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Απαλλάσσεται ο αθλητής της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ, Σκορδίλης Γάϊος για τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και απόπειρα βιαιοπραγίας, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΟΡΟΙΒΟ της 27-12-2014. 

 

2/5-1-2015

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

1) Απαλλάσσεται η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ για παράπτωμα που συνιστά παραβίαση του άρθρου 18 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος, και από την αποδιδόμενη κατηγορία για δημιουργία επεισοδίων, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ της 27-12-2014 και 

2) Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ για υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

1/5-1-2015

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

 
1) Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, επίπληξη και πρόστιμο 1.400,00€, ήτοι συνολικά δύο επιπλήξεις και πρόστιμο 2.800,00€ και
β) για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας, πρόστιμο 300,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 27-12-2014 και 

2) Επικύρωνει στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. τις α, β και γ έγγραφες προειδοποιήσεις κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου β 29 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού για χρήση δεικτών laser για τον ως άνω αγώνα.

 

69/24-12-2014

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται:
1) Στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο Πρόεδρο της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, ως αθλητικό παράγοντα στον οποίο προγενέστερα επεβλήθη ποινή και ο οποίος υπέπεσε, εντός διετίας από την επιβολή της, σε νέα παράβαση από τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό, ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, διάρκειας δέκα μηνών (10) μηνών, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με το ΡΕΘΥΜΝΟ της 9-11-2014 και
2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για την πράξη του Προέδρου της ΚΑΕ κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πρόστιμο 64.000,00€, για τον ως άνω αγώνα.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 42/20-2-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.». κατά της υπ’ αρ. 69/24-12-2014 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

 

68/24-12-2014

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απαλλάσσεται:
α) Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την πράξη της μη συμμόρφωσης του Ιδιοκτήτη της, Γεωργίου Αγγελόπουλου προς την υπ’ αριθ. 58/18-11-2014 απόφαση του παρόντος ΜΔΟ και
β) ο Γεώργιος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για την πράξη της μη συμμόρφωσής του προς την ως άνω απόφαση.
 

67/23-12-2014

ΚΗΦΙΣΙΑ

1. Επιβάλλεται στην Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ:
α)  για φραστική επίθεση (ύβρεις) των φιλάθλων της σε βάρος του β΄ και γ΄ διαιτητή του αγώνα, πρόστιμο 1.200,00€ και
β) για ενέργειες του προπονητή της κ. Η. Παπαθεοδώρου που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε  βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 3.000,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ της 20-12-2014.

2. Επιβάλλεται στον κ. Ηλία Παπαθεοδώρου Προπονητή της A.E.N. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης (ύβρεις σε  βάρος των ανωτέρω διαιτητών), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 3.000,00 € για τον ως άνω αγώνα.

3. Απαλλάσσεται η Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΕ για πρόκληση επεισοδίων στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου μετά την λήξη του αγώνα για τον ως άνω αγώνα.

 

66/19-12-2014

ΑΕΚ

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:

α) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο (ρίψη μπουκαλιού με νερό και άναμμα πυρσού) πρόστιμο 1.200,00€ και

β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΙΟΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ της 13-12-2014.

 

65/19-12-2014

ΤΡΙΚΑΛΑ

Επιβάλλεται στην ΑΙΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΕ για παραπτώματα που δεν χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας (σπρώξιμο διαφημιστικής πινακίδας και φτύσιμο), πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 13-12-2014.

 

64/19-12-2014

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ:

α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αναπτήρα και φτύσιμο), πρόστιμο 1.000,00€ και

β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 15-12-2014.

 

63/11-12-2014

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.700,00€ και
β) για υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα, συνολικό πρόστιμο 2.250,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 6-12-2014.

 

62/5-12-2014

ΚΟΡΟΙΒΟΣ

Επιβάλλεται στον Davis Dwayne Jerome, καλαθοσφαιριστή της Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΕ, για παράβαση ντόπινγκ την ποινή της έγγραφης επίπληξης. 

 

61/4-12-2014

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΑΡΗ της 29-11-2014.

 

60/27-11-2014

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη μη φυσικό πρόσωπο που δεν συνιστούσε προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 500,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ της 23-11-2014.
 
 

59/27-11-2014

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΕ από την ποινή για το υβριστικό σύνθημα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΟΡΟΙΒΟ της 22-11-2014.

 

58/18-11-2014

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

 Επιβάλλεται:
1) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις των Ιδιοκτητών της ΚΑΕ κ.κ. Παναγιώτη και Γεωργίου Αγγελόπουλου, κατά την συνέντευξη τύπου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ της 1-10-2014, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο  2.000,00€.
2) Στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, Πρόεδρο και Ιδιοκτήτη της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για δηλώσεις κατ την ίδια ως άνω συνέντευξη τύπου, έγγραφη επίπληξη και   3) Στον Γεώργιο Αγγελόπουλο, ιδιοκτήτη της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Σ.Φ.Π. ΚΑΕ, για δηλώσεις κατά την ίδια ως άνω συνέντευξη τύπου, αυστηρή έγγραφη επίπληξη, με πρόσκληση για ανάκληση των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν, και πρόστιμο 2.000,00€.

 

56/7-11-2014

AEK

1) Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ:
α) για πρόκληση επεισοδίων μέσα στο γήπεδο, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου (χρήση φωτοβολίδων, κροτίδων και πυρσού  στην κερκίδα), πρόστιμο 2.300,00€,
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αντικειμένων), πρόστιμο 2.000,00€,
γ) για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για το οποίο όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27, πρόστιμο 1.400,00€,
δ) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.100,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 3-11-2014 και

2) Απαλλάσσεται η ΑΕΚ ΚΑΕ για την μη ύπαρξη τοποθετημένου αυτοκόλλητου στο box αλλαγών με το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ, για τον ως άνω αγώνα.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 10/12-2-2015 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΚ ΚΑΕ». Μεταρρυθμίζει την υπ’ αρ. 56/7-11-2014 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Απαλλάσσει την άνω ΚΑΕ για το υβριστικό σύνθημα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο, για το οποίο οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27 του Κανονισμού. Επιβάλλει στην «ΑΕΚ ΚΑΕ» α) για πρόκληση επεισοδίων μέσα στο γήπεδο, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου (χρήση φωτοβολίδων, κροτίδων και πυρσού στην κερκίδα), χρηματικό πρόστιμο χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) Ευρώ, β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη αντικειμένων), χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500.00) Ευρώ, γ) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000.00) Ευρώ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

 

55/31-10-2014

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απορρίπτεται η καταγγελία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ για κατακύρωση υπέρ αυτής, του αγώνα Καλαθοσφαίρισης Κυπέλλου με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ της 9-10-2014, ως απαράδεκτη.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 101/19-12-2014 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 55/31-10-2014 απόφασης του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του καθού της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ». Εξαφανίζει την υπ’ αριθμ. 55/31-10-2014 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα.

 

54/31-10-2014

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται:
1) Στον κ. Δ. Γιαννακόπουλο Πρόεδρο της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ, ως αθλητικό παράγοντα στον οποίο προγενέστερα επεβλήθη ποινή και ο οποίος υπέπεσε, εντός διετίας από την επιβολή της, σε νέα παράβαση από τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό, ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, διάρκειας πέντε (5) μηνών, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 9-10-2014 και

2) Στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για την πράξη του Προέδρου της ΚΑΕ κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πρόστιμο 44.000,00€, για τον ως άνω αγώνα.

 

53/31-10-2014

ΠΑΟΚ

Επιβάλλεται στην ΠΑΟΚ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικά συνθήματα και ανάρτηση πανό), πρόστιμο 1.500,00€,
β) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 1.000,00€ και
γ) για επεισόδια εντός γηπέδου, αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (πυροδότηση καπνογόνου στην κερκίδα, πυροδότηση βεγγαλικού και κάψιμο καθισμάτων), πρόστιμο 2.400,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τον ΚΑΟΔ της 25-10-2014.

 

52/31-10-2014

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη κροτίδας εκτός γηπέδου), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ της 26-10-2014.

 

51/29-10-2014

ΑΡΗΣ

Απορρίπτεται η από 18-10-2014 ένσταση της ΑΡΗΣ ΚΑΕ για την οριστική διακοπή του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στις 18-10-2014, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 96/28-11-2014 απόφασή του, δέχεται την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003». Ακυρώνει την υπ’ αρ. 51/29-10-2014 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Δικάζει επί της από 18-10-2014 ενστάσεως της προσφεύγουσας. Δέχεται αυτήν. Ακυρώνει την απόφαση των διαιτητών να προβούν στην οριστική διακοπή του αγώνα καλαθοσφαίρισης του πρωταθλήματος Α1 Κατηγορίας Ανδρών, που διεξήχθη στις 18-10-2014, στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον, μεταξύ της ομάδας της ως άνω ΚΑΕ και αυτής της «ΚΑΕ ΠΑΟΚ». Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 4/22-1-2015 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ» κατά του ΕΣΑΚΕ. Δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΕΣΑΚΕ της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003». Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου στην υπέρ του Δημοσίου.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 5/22-1-2015 απόφασή του, απορρίπτει την αίτηση επανασυζήτησης – ανάκλησης της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ» με την οποία ζητείται η επανασυζήτηση – ανάκληση της υπ’ αριθμ. 96/28-11-2014 απόφασης του ΑΣΕΑΔ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου στην υπέρ του Δημοσίου.

 

50/24-10-2014    

ΑΡΗΣ

Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΕ:
α) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (ρίψη άδειων πλαστικών μπουκαλιών νερού, αναπτήρων και κερμάτων), πρόστιμο 2.000,00€,
β) για ρίψη αντικειμένων επικινδύνων για τη σωματική ακεραιότητα παικτών, διαιτητών κλπ. εντός του αγωνιστικού χώρου, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και πρόστιμο 8.000,00€,
γ) για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (πυροδότηση πυρσών και καπνογόνου στην κερκίδα), πρόστιμο 1.800,00€,
δ) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δεν συνιστούσαν προσβολή εθνικών συμβόλων, πρόστιμο 2.500,00€ και
ε) για επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα οποία δεν προκάλεσαν την οριστική διακοπή του αγώνα, ποινή αποκλεισμού δυο (2) αγωνιστικών ημερών και πρόστιμο 3.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τoν ΠΑΟΚ της 18-10-2014.

Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αρ. 95/28-11-2014 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003». Μεταρρυθμίζει την υπ’ αρ. 50/24-10-2014 απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Μειώνει την ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) των δύο (2) αγωνιστικών, που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα ως άνω ΚΑΕ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 α του οικείου Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, για το παράπτωμα της πρόκλησης επεισοδίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα οποία δεν προκάλεσαν την οριστική διακοπή του αγώνα, σε μία (1) αγωνιστική. Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στην προσφεύγουσα.

49/22-10-2014

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Απορρίπτεται η ένσταση της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ΚΑΕ, ως διατυπώθηκε στο Φ.Α. για την κατά παράβαση αποφάσεων του ΜΔΟ είσοδο στο γήπεδο του κ. Δ. Γιαννακόπουλου κατά τον αγώνα Κυπέλλου μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.  της  9-10-2014, ως απαράδεκτη.

 

48/17-10-2014

ΠΑΟΚ 

Επιβάλλεται στην ΠΑΟK ΚΑΕ:
α) για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για τα οποία όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27, πρόστιμο 1.500,00€ και 
β) για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα (ρίψη αντικειμένων), πρόστιμο 2.000,00€, κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με τo ΡΕΘΥΜΝΟ της 12-10-2014.

 

47/10-10-2014

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΕ για τα υβριστικά συνθήματα με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο για τα οποία όμως οι διαιτητές της αναμέτρησης εσφαλμένα δεν εφάρμοσαν ως όφειλαν το άρθρο 27, πρόστιμο 1.400,00€, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ της 9-10-2014.

 

46/3-10-2014

AEK

Επιβάλλεται στην ΑΕΚ ΚΑΕ για παράπτωμα που δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας (υβριστικό σύνθημα), έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση της στον Τύπο, κατά τον αγώνα Κυπέλλου με το ΡΕΘΥΜΝΟ της 28-9-2014. 

 Μοιράσου το:


Basket League 2022-2023
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΕΚ 0
2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0
3 ΑΡΗΣ 0
4 ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET 0
5 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 0
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 0
7 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 0
8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
10 ΠΑΟΚ mateco 0
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 0
12 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0